REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA ALIGATOR
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
DLA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W NOWYM SĄCZU

 

 1. Organizatorem kursów jest Szkoła Pływania ALIGATOR

 2. Zajęcia prowadzone są na Krytej Pływalni MOSiR w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34

 3. Kontakt ze Szkołą Pływania ALIGATOR odbywa się:
  TELEFONICZNIE i PRZEZ SMS

  MAILOWO: aligatornowysacz@gmail.com

 4. Szkoła Pływania Aligator prowadzi kursy całoroczne oraz udziela indywidualnych lekcji pływania

 5. Każda jednostka lekcyjna trwa 45 min

 6. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

 7. Uczniowie zobowiązani są do posiadania klapek, czepka, okularów pływackich, stroju pływackiego oraz do przestrzegania regulaminu pływalni

 8. Prowadzący zajęcia sprawują opiekę nad kursantami w czasie trwania zajęć

 9. Organizator zapewnia kadrę instruktorów i trenerów pływania na czas trwania zajęć.
  W przypadku nieobecności instruktora, organizator zapewnia merytoryczne zastępstwo.

 10. W przypadku nie odbycia się zajęć bez winy Organizatora (np.: nieczynny basen), kurs zostanie przedłużony o taką ilość zajęć jaka się nie odbyła, lub zajęcia odbędą się
  w innym terminie w trakcie trwania kursu

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Zajęcia grupowe mają charakter kursów całorocznych, odbywają się regularnie,
  w określonych terminach, od września do czerwca, zgodnie z harmonogramem załączonym do regulaminu

 2. W zajęciach grupowych może uczestniczyć maksymalnie 4 uczniów

 3. Płatność za kurs dokonywana jest za dany miesiąc z góry, gotówką, na pierwszych zajęciach, zgodnie z cennikiem*:

ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU

ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU

70 ZŁ

130 ZŁ

w miesiącach wrześniu i grudniu 40 ZŁ

w miesiącach wrześniu i grudniu 70 ZŁ

Opłata za kurs nie zawiera ceny biletu wstępu na pływalnię

*Cena za pojedynczą lekcję w grupie 20 zł, wpłata przed zajęciami

 1. Brak wpłaty jest równoważny z rezygnacją z uczestnictwa w kursie i skreśleniem z listy uczniów

 2. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać zaliczona na poczet kursu
  w kolejnym miesiącu

 3. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności istnieje możliwość odrobienia
  1 zajęć w ciągu miesiąca

 4. Nieobecność, kwalifikująca się do odrobienia na zajęciach musi być zgłoszona
  min. 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć 1 lub 2 osoby

 2. Cena za jedną lekcję indywidualną 50 ZŁ

 3. Zapisy prowadzone są na bieżąco, bez rezerwacji terminu. Obecność należy potwierdzić dzień wcześniej

 4. Rezerwacja określonej godziny jest możliwa przy wpłacie z góry za cały miesiąc

   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

zajęcia grupowe odbywają się w podanych terminach

17 IX do 30 IX

1 X do 22 X i 24 X do 31 X

5 XI do 30 XI

1 XII do 16 XII

4 I do 31 I

1 II do 28 II

1 III do 31 III

1 IV do 16 IV i 24 IV do 30 IV

6 V do 31 V

1 VI do 19 VI i 21 VI do 30 VI

 

UAKTUALNIONO 20 X 2018

Designed by ALIGATOR. All rights reserved.

Copyright © 2018

Search