REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA ALIGATOR
WAKACJE 2019
DLA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W NOWYM SĄCZU

 

 1. Organizatorem kursów jest Szkoła Pływania ALIGATOR

 2. Zajęcia prowadzone są na Krytej Pływalni MOSiR w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34

 3. Kontakt ze Szkołą Pływania ALIGATOR odbywa się:
  TELEFONICZNIE i PRZEZ SMS

 4. Każda jednostka lekcyjna trwa 45 min

 5. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

 6. Uczniowie zobowiązani są do posiadania klapek, okularów pływackich, stroju pływackiego oraz do przestrzegania regulaminu pływalni

 7. Prowadzący zajęcia sprawują opiekę nad kursantami w czasie trwania zajęć

 8. Organizator zapewnia kadrę instruktorów i trenerów pływania na czas trwania zajęć. W przypadku nieobecności instruktora, organizator zapewnia merytoryczne zastępstwo

 9. W przypadku nie odbycia się zajęć bez winy Organizatora (np.: nieczynny basen) zajęcia odbędą się w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Zajęcia grupowe odbywają się w terminach ustalonych przez Organizatora od 21 czerwca do  25 sierpnia

 2. Kurs trwa 4 tygodnie, zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Istnieje możliwość intensyfikacji kursu i ustalenia częstszych spotkań, jeżeli zostanie zebrana minimalna liczba chętnych
 3. Płatność za kurs należy uiścić na początku pierwszych zajęć, gotówką, u instruktora prowadzącego zajęcia

ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU
KURS 4 LEKCJE 

ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU
KURS 8 LEKCJI

70 ZŁ

130 ZŁ

*Opłata za kurs nie zawiera ceny biletu wstępu na pływalnię
**Cena za pojedynczą lekcję w grupie 25 zł, wpłata na początku lekcji, obecność ustalana każdorazowo przed zajęciami

 1. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi oraz nie może być zaliczona na poczet lekcji z kolejnych kursów. Lekcje należy wykorzystać w ciągu trwania kursu (4 tygodnie). Możliwy termin odrobienia nieobecności (zgłoszonej najpóźniej dzień wcześniej)  proponuje Organizator (w zależności od dostępności miejsc w innych grupach)

 2. W przypadku zbyt małej liczby uczniów Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia, połączenia grup lub zmiany terminu zajęć

 3. Nauka odbywa się w min. 3 osobowej grupie. Zapisy prowadzone są na bieżąco

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć 1 lub 2 osoby

 2. Cena za jedną lekcję indywidualną 50 ZŁ

 3. Zapisy prowadzone są na bieżąco, bez rezerwacji terminu. Obecność należy potwierdzić dzień wcześniej

 4. Rezerwacja określonej godziny jest możliwa przy wpłacie z góry za cały miesiąc

UAKTUALNIONO czerwiec 2019

Designed by ALIGATOR. All rights reserved.

Copyright © 2018

Search