REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA ALIGATOR
WAKACJE 2019
DLA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W NOWYM SĄCZU

 

 1. Organizatorem kursów jest Szkoła Pływania ALIGATOR
 2. Zajęcia prowadzone są na Krytej Pływalni MOSiR w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34
 3. Kontakt ze Szkołą Pływania ALIGATOR odbywa się:
  TELEFONICZNIE i PRZEZ SMS
 4. Każda jednostka lekcyjna trwa 45 min
 5. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 6. Uczniowie zobowiązani są do posiadania klapek, okularów pływackich, stroju pływackiego oraz do przestrzegania regulaminu pływalni
 7. Prowadzący zajęcia sprawują opiekę nad kursantami w czasie trwania zajęć
 8. Organizator zapewnia kadrę instruktorów i trenerów pływania na czas trwania zajęć.
  W przypadku nieobecności instruktora, organizator zapewnia merytoryczne zastępstwo
 9. W przypadku nie odbycia się zajęć bez winy Organizatora (np.: nieczynny basen) zajęcia odbędą się w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Zajęcia grupowe odbywają się o ustalonej porze, regularnie w terminach:
  ETAP I) 4 lub 8 zajęć od 1 do 28 lipca
  ETAP II) 4 lub 8 zajęć od 29 lipca do 25 sierpnia
 2. Płatność za kurs dokonywana jest z góry, gotówką, na pierwszych zajęciach, zgodnie z cennikiem*:
ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU
70 ZŁ 130 ZŁ
4 lekcje

ETAP I ) od 1 do 28 lipca

ETAP II) od 29 lipca do 25 sierpnia
8 lekcji

ETAP I) od 1 do 28 lipca

ETAP II) od 29 lipca do 25 sierpnia

Opłata za kurs nie zawiera ceny biletu wstępu na pływalnię

*Cena za pojedynczą lekcję w grupie 25 zł, wpłata na początku lekcji, obecność ustalana każdorazowo przed zajęciami

 1. Brak wpłaty jest równoważny z rezygnacją z uczestnictwa w kursie i skreśleniem z listy uczniów
 2. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać zaliczona na poczet kursu w kolejnym miesiącu
 3. W przypadku zbyt małej liczby uczniów Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia bądź połączenia grup
 4. Nauka odbywa się w min. 3 osobowej grupie

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć 1 lub 2 osoby
 2. Cena za jedną lekcję indywidualną 50 ZŁ
 3. Zapisy prowadzone są na bieżąco, bez rezerwacji terminu. Obecność należy potwierdzić dzień wcześniej
 4. Rezerwacja określonej godziny jest możliwa przy wpłacie z góry za cały miesiąc

   Kurs wakacyjny

  Lipiec: 1-28 lipca ( 4 tygodnie nauki)

  Sierpień: 29 lipca- 25 sierpnia ( 4 tygodnie nauki)

 

UAKTUALNIONO maj 2019

Designed by ALIGATOR. All rights reserved.

Copyright © 2018

Search